The Fairytale-Like You Goes On The Assault

The Fairytale-Like You Goes On The Assault

Tác giả: Hazano Kazutake

Tình trạng: Đang tiến hành

Thống kê: 0 0 127

Một series siêu ngọt nữa tới từ Hazano Kazutake - tác giả của bộ Thánh nữ Cecilia và mục sư Lawrence. Câu chuyện về đôi bạn thưở nhỏ cứ tối đến là lại ở chung nhà để đảm bảo sự an toàn cho nhau...

Danh sách chương

19/04/2021
11/04/2021